Ks. Władysław Marian Zarębczan

Duszpasterz, wykładowca, dziennikarz, publicysta,
dr hab. filozofii (2004) i dr teologii (1997);
ur. 16 maja 1957 w Nowym Targu.
Wykładowca filozofii i teologii w diecezjalnym
Instytucie Kultury "Faleritanum" w Nepi, we Włoszech.
Przez 9 lat był redaktorem w sekcji polskiej Radia Watykańskiego,
a następnie pracował w Głównym Komitecie Roku Świętego 2000.
Od 2001 roku kieruje archiwum
watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Od wielu lat współpracuje z Instytutem Badań Biograficznych we Francji
oraz organizuje Światowe Rekolekcje Podhalańskie,
które odbywają się co roku w Rzymie.
Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie.
Autor wielu artykułów opublikowanych w prasie włoskiej, polskiej i polonijnej
oraz publikacji książkowych, m.in. "Polacy w Watykanie".

Władysław Marian ZARĘBCZAN, obecnie kapłan diecezji Civita Castellana we Włoszech urodził się 16 maja 1957 w Nowym Targu, jako syn Bronisława i Władysławy z domu Zagata. W latach 1978-1982 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Krakowie, uczestnicząc jednocześnie w letnich kursach języka włoskiego w Perugii (1979 i 1980). W latach 1982-1983 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Józefinów w Viterbo. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 w Castel Sant'Elia (Włochy). Po studiach doktoranckich na Papieskim Uniwersytecie "Antonianum" w Rzymie (1985-1989) uzyskał stopień doktora filozofii w roku 1989. W trakcie studiów uczestniczył w letnich kursach języka niemieckiego w Bawarii (1986 i 1987) oraz kursie języka angielskiego w Chicago w roku 1988. W latach 1993-1997 studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza "Angelicum" w Rzymie, gdzie obronił drugi doktorat z zakresu teologii. W latach 2001 i 2002 uczestniczył w letnich kursach języka francuskiego w Paryżu. Habilitował się na polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie w roku 2005.

Władysław Zarębczan jako kleryk kierował w latach 1981-1982 Klerycką Ligą Piłkarską w Krakowie. W latach 1983-1988 był kierownikiem oratorium (duszpasterstwo młodzieży) w Castel Sant'Elia; duszpasterzem przy kościele Quo Vadis w Rzymie (1985-1987 i 1989-1991); służył pomocą duszpasterską w parafiach Magliano Sabina, Angeli i Berardelli (Włochy) (1992-1995). W latach 1991-1995 był ojcem duchowym Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w Castel Sant'Elia. Od 1989 jest wykładowcą propedeutyki filozofii, antropologii filozoficznej, historii religii i teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury "Faleritanum" w Civita Castellana (Włochy). W latach 1989-1998 pracował jako redaktor sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Był przełożonym wspólnoty zakonnej i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w Castel Sant'Elia (1995-1998), a w latach 1998-2001 służył pomocą duszpasterską w parafiach Anguillara Sabazia, Civita Castellana i Fiano Romano (Włochy). W latach 1998-2001 był pracownikiem Głównego Komitetu Roku Świętego 2000 w Watykanie. Od roku 1998 jest stałym współpracownikiem Instytutu Biografistyki Polonijnej w Paryżu i członkiem redakcji Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu. Od roku 2001 pracuje w Papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacj i Narodów w Watykanie oraz jest pracownikiem naukowym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. W 2002 został inkardynowany do diecezji Civita Castellana (Włochy). W latach 2002-2005 był też proboszczem parafii Chia (Włochy), a od roku 2005 jest proboszczem parafii Borgo Pineto (Włochy).

Ks. dr hab. Władysław Zarębczan zaangażowany w sprawy społeczne, kulturalne Podhala i nie tylko, od wielu lat daje temu wyraz jako dziennikarz. Był rzymskim korespondentem czasopism: "Hale i Dziedziny" (Zakopane), "Powściągliwość i Praca" (Warszawa), "Pro Polonia" (Lublin), "Głos Katolicki" (Paryż), "Dziennik Związkowy" (Chicago), "Kwartalnik Biograficzny Polonii" (Paryż), "Tygodnik Podhalański" (Zakopane), "Polonia" (Chicago). Jest autorem wielu artykułów w prasie polskiej, polonijnej i włoskiej oraz publikacji książkowych: Przekazywanie życia w nauczaniu Kościoła (od Piusa XII do Jana Pawła II) (Rzym 1989), Doświadczenie mistyczne Faustyny Kowalskiej (Rzym 1997), Gronków i Gronkowianie, współautor i redaktor (Gronków 1998), Watykańskie zbliżenia. Wielki Jubileusz w Rzymie (Toruń 2001), Polacy w Watykanie (Pelplin 2004), W górę serca! (Pelplin 2007), Z Gronkowa do Watykanu (Pelplin 2008). Jest też organizatorem Światowych Rekolekcji Podhalańskich, które odbywają się co roku (od 1998) w Rzymie. Był współorganizatorem VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Duchowieństwo polskie w świecie" (Rzym 2002). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż) 1996-, Stowarzyszenia Dziennikarzy we Włoszech 1996-, Stowarzyszenia "Muzeum Policji" w Kielcach 2002-. Honorowym członkiem Światowego Związku Armii Krajowej (oddział w Nowym Targu) 2000, Honorowym członkiem Związku Podhalan w Polsce 2008. Ponadto został odznaczony Medalem Honorowym "Polonia Semper Fidelis", Srebrnym Medalem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Nagrodą "Lutetia" przyznaną przez Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie oraz Medalem za szczególne zasługi dla miasta Nowy Targ. Wśród licznych zainteresowań najważniejsze to: filozofia, mistyka chrześcijańska, kultura podhalańska.


Miejsce zamieszkania: Włochy.
Adres: Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;
Piazza di Spagna 48,
00120 Citta del Vaticano.
e-mail: wzarebczan@gmail.com