Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt
do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej
nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni
drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się
w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie
służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie
cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom
świętych! Przestrzegajcie gościnności! (Rz 12, 9-13)