"KU POKRZEPIENIU SERC"

Msza na Wiktorówkach 2010r.

 

 

KRÓTKA MODLITWA


Panie Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, przychodzę do Ciebie i proszę:
Przemień to wszystko, co we mnie i wokół mnie potrzebuje przemiany
Przemień każdy mrok w Twoje światło.
Przemień każdą gorycz w Twoją boską słodycz.
Przemień wszystko, co złe i grzeszne, w dobro.
Przemień każdy smutek w prawdziwą radość.
Przemień każdy lęk w odwagę.
Przemień każdą rozpacz w nadzieję.
Uzdrów wszystko, co we mnie i wokół mnie jest chore, i uczyń mnie na wzór Twego Boskiego Serca.

Amen.

 

 

 

Podczas  Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 2009 r. poświęconych przemijaniu i śmierci, pojawiły się dwa wiersze, które mogą nam pomoc w refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze:

 

Inne teksty:

Cicho (kard. Adam Stefan Sapieha)

 

Cicho Boską spełnić wolę
Cicho bliźnim ulżyć dolę,
Cicho kochaj ludzi, Boga,
Cicho – oto święta droga!

 

Cicho z swymi dzielić radość,
Cicho wszystkim czynić zadość,
Cicho innych błędy znosić,
Cicho życzyć, błagać prosić.

 

Cicho zrzec się, ofiarować,
Cicho ból swój w sercu chować,
Cicho jęki w niebo wznosić,
Cicho skrycie łzą się zrosić.

 

Cicho, kiedy ludzie męczą,
Cicho, gdy pokusy dręczą,
Cicho zmianę życia znieść,
Cicho krzyż z Jezusem nieść.

 

Cicho Jezus w Hostii Sam,
Cicho milcząc mówi nam –
Cicho ufaj zbawcy Swemu,
Cicho tęsknij, wzdychaj k Niemu.

 

Cicho z cnoty zbieraj Plon,
Cicho aż nadejdzie zgon,
Cicho ciało spocznie w grobie,
Cicho da Bóg niebo Tobie.

 

 

Izabela Zając: "Modlitwa"

 

Nauc ze mnie Boże zło dobrem zastompić,
Nauc mocno wierzyć i nigdy nie zwontpić
I o Twe Królestwo mieć wielgie staranie
Nauc ze mnie Panie!

 

Nauc jak cierpienie osłabiać miłościom,
Jak podeprzeć starość siłom i młodościom,
Jak hojnościom zabić samolubne branie
Nauc ze mnie Panie!

 

Nauc jako walcyć bez ran oglondanio,
Jak siebie rozdawać bez podziynkowanio,
Jak odcytać wiecność, casa przemijanie,
Nauc ze mnie Panie!

 

A jak już to pojmę, odcytom, zrozumiem
I dobrem pokozem, co od Ciebie umiem,
I jak uznos Panie, ze przydom się w niebie,
Zabier mnie do siebie...

 

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12, 21)

 

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał."
(1 Kor 13, 1-13)

 

Dobry Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju.
Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść
Dozwól nieść wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda.
Spraw, abyśmy siali jedność tam, gdzie panuje zwątpienie
Dozwól nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.
Spraw, abyśmy nieśli światło tam, gdzie panują ciemności
Dozwól wzbudzać radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy co pociechę dawać.
Nie tyle szukać zrozumienia co innych rozumieć.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać miłości co innych miłować.
Albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie.
A umierając, rodzimy się do nowego życia.

 

"Pamiętaj zawsze o tym, że skóra powoduje zmarszczki, włosy stają się białe, dni zmieniają się w lata. Ale to, co jest najważniejsze nie zmienia się; twoja siła i twoje przekonania nie mają wieku. Twój duch jest klejem dla jakiejkolwiek pajęczyny. Za każdą linią mety jest też linia startu. Za każdym sukcesem jest inne rozczarowanie. Dopóki żyjesz, czuj się żywym. Jeśli brakuje ci tego co robiłeś dotąd, wróć i rób jeszcze raz to samo. Nie żyj tylko pożółkłymi fotografiami. Nalegaj nawet wtedy, kiedy wszyscy będą oczekiwać, że się wycofasz. Nie pozwól, aby zerdzewiało żelazo, które jest w tobie. Czyń tak, aby zamiast współczucia ludzie darzyli cię szacunkiem. Kiedy z powodu upływu lat nie będziesz mógł biec, idź wtedy szybkim krokiem. Kiedy nie będziesz mógł iść szybkim krokiem, staraj się iść. Kiedy nie będziesz mógł chodzić, podpieraj się kulą. Ale pamiętaj, nigdy się nie zatrzymuj!"

Matka Teresa z Kalkuty