XIV Światowe Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie

Rzym 2011 

Sprawiedliwość jest miłością 

 

Sprawiedliwość była głównym tematem XIV Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie, które zgromadziły w tym roku blisko stu górali i ludzi o góralskiej duszy. Najmłodszy miał zaledwie sześć miesięcy, najstarszy liczył sobie osiemdziesiąt jeden wiosen. Rozważania na temat sprawiedliwości prowadzili prof. Stanisław Grygiel z Uniwersytetu Laterańskiego, Hanna Suchocka – ambasador RP przy Stolicy Świętej, ks.prałat Paweł Ptasznik rektor kościoła św. Stanisława w Rzymie i pracownik Watykańskiego Sekretariatu Stanu oraz uwielbiany przez wszystkich ojciec Leon Knabit O.S.B. Ten wyjątkowo trudny i budzący wiele emocji temat rozpatrywany był na wielu płaszczyznach. Stawiano pytania czy i jak możliwa jest sprawiedliwość. O jej wymiarze międzynarodowym mówiła m.in. była premier Hanna Suchocka. W grupach dyskutowano o sprawiedliwości w rodzinie, w przyjaźni, w stosunkach społecznych i międzynarodowych. Filozofia Arystotelesa i Platona oraz wiara chrześcijańska stanowiły punkty odniesienia do prowadzonych wykładów i dyskusji.

W rekolekcjach zorganizowanych jak co roku przez ks. dr hab. Władysława Zarębczana wzięli także udział pochodzący z Podhala księża pracujący za granicą: ks. Marian Dębski (Austria), ks. Jacek Styrczula (Niemcy), ks.Witold Kowalów  (Ukraina) ks. Mirosław Juchno (Włochy), ks. Rafał Mosior (Włochy) oraz ks. Stanisław Gutt. Istotny to fakt gdyż praca duszpasterska poza granicami Polski zdaje się mieć trochę inny wymiar. Opowiadał o tym ks. Witold Kowalów pracujący od dwudziestu lat na Ukrainie – proboszcz dwóch parafii oraz  redaktor naczelny ukazującego się od 1994 roku dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia” wydawanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu. Pisma dofinansowanego ze środków Senatu RP dzięki fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Uczestnicy rekolekcji wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej w Grotach Watykańskich i jako ostatnia grupa modlili się przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II. Wyjątkowość miejsca i czasu oraz  chwila modlitewnego skupienia pozostanie w pamięci wszystkich na długo. W tym samym dniu  góralscy pielgrzymi wzięli udział w Audiencji Generalnej z Benedyktem XVI na placu św. Piotra a następnie udali się do polskiego kościoła pw. świętego Stanisława. Tam właśnie ks. prałat Paweł Ptasznik opowiadał o codziennym życiu Jana Pawła Wielkiego oraz o swojej wieloletniej pracy z Nim.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy rekolekcji było Monte Cassino. Uświęcone przelaną krwią Polaków wzgórze, białe krzyże w słońcu i „Czerwone maki…” zagrane przez Zbyszka Wałacha i kapelę beskidzko-podhalańską poruszyły te – często skrywane i chyba niemodne uczucia, a modlitwa przygotowana przez ks. Stanisława Gutta popłynęła ku Najwyższemu wraz ze strofami Juliusza Słowackiego, C.K. Norwida, K.K Baczyńskiego i Marii Konopnickiej. Jakże inaczej na tym polskim cmentarzu brzmiały słowa Mazurka Dąbrowskiego i Roty….

Uczestnicy odczytali fragmenty tekstów bł. Jerzego Popiełuszki oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.Przywołano tu także słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział m.in.

„Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie wymiar szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.Polska jest matka szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego tez ma prawo do miłości szczególnej”.

  Już w samym opactwie Monte Cassino odprawiona została Msza św., której przewodniczył Abp Szczepan Wesoły.

  Nadmienić trzeba, że w samym ośrodku Fraterna Domus, gdzie odbywały się rekolekcje miało miejsce także spotkanie z arcybiskupem Edwardem Nowakiem, on także przewodniczył jednej z Mszy św. odprawionej  w nowym kościele Fraterna Domus.

   W programie pobytu znalazła się też Gaeta i Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej oraz Grota Turka (Grotta del Turco) na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego. To wyjątkowej urody miejsce według legendy powstało w momencie śmierci Jezusa. Wtedy właśnie skały rozstąpiły się i powstała grota schodząca bezpośrednio do morza. Było to także miejsce, do którego wpływali piraci. Sama nazwa także związana jest z legendą głoszącą, że niewierny Turek położył dłoń na skale i w tym właśnie miejscu pozostał odcisk jego dłoni.

   W drodze powrotnej, już na terenie Austrii miała miejsce Msza św. w barokowym kościele w Bad Waltersdorf, gdzie  pracuje ks. Maciej Trwaka.  Od czternastu lat – odpowiadając na słowa Jana Pawła II „Na was zawsze można liczyć” przybywają do Rzymu na Światowe Rekolekcje Podhalańskie górale, żeby zatrzymać się w biegu, oderwać od codziennych trosk i kłopotów, skierować myśli na inne tory. Zawsze zadumie towarzyszy muzyka góralska.  Tym razem obok Zbyszka Wałacha zagrali Rafał Bałaś, Marcin Bobak, Edward Bafia i Marcin Stołowski. Zawsze dużo jest refleksji, zadumy,  życzliwości, uśmiechu, radości, które trzeba zachować jak najdłużej. Rekolekcje Rzymskie niezmiennie przyciągają i stanowią pewien fenomen, gdyż to właśnie ich uczestnicy sami je tworzą.

    Ogromna w tym zasługa ks. dr hab. Władysława Zarębczana, górala z Gronkowa, który z dwudziestoletniej perspektywy watykańskiej ciągle wierzy w swych rodaków, podobnie jak wierzył w nas Ojciec Święty Jan Paweł II.

 

 

Małgorzata Wnuk