Rzym 2008

XI Światowe rekolekcje Podhalańskie w Rzymie!

 

„Pozdrawiam serdecznie uczestników Światowych Rekolekcji Podhalańskich” – takie słowa z ust Benedykta XVI usłyszeli górale podczas środowej audiencji generalnej w dniu 10 kwietnia br. W tym roku spotkali się już po raz jedenasty, a  rekolekcje odbyły się w dniach od 7 do 12 kwietnia w Ośrodku „Fraterna Domus” w Sacrofano (Rzym). Wzięło w nich udział prawie 90 osób z różnych stron świata, w tym 10 księży. Tradycyjnie już, najwięcej uczestników przybyło z Polski, byli też górale z USA, Kanady, Niemiec, Austrii i Włoch. Prawdziwy horror przeżyła grupa lecąca liniami „Centralwings” z Krakowa do Rzymu. Samolot dwa razy zawracał z trasy i lądował w Krakowie. Za trzecim razem tylko jedna osoba zdecydowała się wsiąść do samolotu i dotarła na rekolekcje następnego dnia. W kilkunastoosobowej grupie, która zrezygnowała z lotu do Rzymu był m.in. prof. Stanisław Hodorowicz.  Prawdziwym „objawieniem” tegorocznego spotkania stał się pochodzący z Zębu, ks. Andrzej Papież, salezjanin, który podbił serca wszystkich uczestników rekolekcji. Z dużą dozą humoru opowiedział o swoim powołaniu i o swojej dwudziestoletniej pracy misyjnej w Peru. Na każdych rekolekcjach podhalańskich przygrywa muzyka góralska. W tym roku tworzyli ją: Adam Karpiel, Andrzej Krupa, Wojciech Leśniak oraz cztery dziewczęta z Kamesznicy i Milówki, na czele z Barbarą Motyką.

Tegoroczne rozważania rekolekcyjne były poświęcone zagadnieniu piękna miłości małżeńskiej, która jest fundamentem domu rodzinnego dla każdego człowieka. Dwa rozważania: „I staną się dwoje jednym ciałem” (Rdz 2,24) oraz „Spotkanie w miłości i w pracy” wygłosił prof. Stanisław Grygiel. Na ten sam temat nauczali także duchowni. „Chrystus nadzieją rodziny” – tak swój wykład zatytułował o. Leon Knabit O.S.B., zaś o. Wojciech Giertych, O.P., Teolog Domu Papieskiego, mówił o kryzysach i zagrożeniach współczesnej rodziny. Już po raz drugi na  rekolekcjach podhalańskich gościł ks. Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Wyjaśnił on na jakim etapie znajduje się aktualnie proces Ojca Świętego i opowiedział o kilku cudach przypisywanych wstawiennictwu polskiego papieża.

W trzecim dniu uczestnicy rekolekcji podhalańskich wyruszyli do Watykanu, aby przy grobie św. Piotra wziąć udział w uroczystej Eucharystii. Przewodniczył jej arcybiskup Henryk Hoser, S.A.C., drugi sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych. Po Mszy św. cała grupa przeszła do znajdującego się obok grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i modliła się o rychłą kanonizację naszego Ojca Świętego. Nie zabrakło też pieśni, którą górale wykonują w tym miejscu już od trzech lat: „Jana Pawła imie nigdy nie zaginie, ani na wiyrsycku, ani na dolinie”.  Następnie wszyscy przeszli na Plac św. Piotra na audiencję generalną Ojca Świętego, Benedykta XVI. Miłym zaskoczeniem dla uczestników rekolekcji były słowa pozdrowień pod ich adresem wypowiedziane w języku polskim.

Następnego dnia uczestnicy rekolekcji udali się z pielgrzymką do słynnego opactwa w Casamari. Zostało ono założony przez Benedyktynów, a od 1140 roku należy do zakonu  Cystersów. Najbardziej interesującą architektonicznie częścią dawnego kompleksu, wybudowanego wokół krużganka klasztornego, jest kościół, wzniesiony na początku XIII wieku, w typowym cysterskim stylu gotyckim. Tam uczestnicy rekolekcji odprawili Mszę św. i podziwiali miejscowe zabytki i dzieła sztuki: średniowieczny wirydarz, kapitularz, wielki refektarz zamieniony przez wojska napoleońskie na stajnię oraz bogatą w bezcenne dzieła klasztorną bibliotekę. Przewodnikiem był sam tamtejszy ojciec opat. Niesamowite wrażenie zrobiła na zebranych doskonała akustyka świątyni. Trzeba było słyszeć, jak pięknie brzmiała tam góralska muzyka!

Z Casamari cała grupa udała się do Alatri, malowniczego miasteczka w prowincji Frosinone, zbudowanego na wzgórzu i otoczonego dobrze zachowanymi z czasów starożytnych murami z bloków kamiennych. Po spożyciu obiadu w restauracji „La Rosetta”, uczestnicy rekolekcji przeszli do miejscowej katedry, w której przechowywane są relikwie związane z cudem eucharystycznym, jaki dokonał się tam w XIII wieku. Historia cudu datowana jest na rok 1228, a zachowany ślad to list papieża Grzegorza IX do miejscowego biskupa. Inną relikwią przechowywaną w tamtejszej katedrze są szczątki świętego papieża Sykstusa, siódmego biskupa Rzymu. W roku 1123 zostały przywiezione do Alatri w obawie przed kradzieżą i profanacją. W kolejnych kościołach Alatri górale mogli podziwiać relikwie i dzieła sztuki z różnych epok, w tym mocno przyniszczony przez zrąb czasu płaszcz św. Franciszka z Asyżu.

W piątek, 11 kwietnia miał miejsce tradycyjny blok dyskusyjny, który poprowadził ks. Władysław Zarębczan. Uczestnicy rekolekcji pracowali w grupach i zastanawiali się nad następującymi tematami: „Jakbyśmy chcieli być przygotowywani do małżeństwa?”,  „Otwarcie na przyjęcie dziecka”, „Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny i obrona przed nimi” „Rodzina - środowisko przekazywania wiary”, „Rodzina – środowisko tworzenia i przekazywania kultury” oraz „Rodzina – środowisko przygotowania do śmierci”. Z największym zainteresowaniem spotkał się ten ostatni temat i nie jest wykluczone, że zagadnienie powrotu „do domu Ojca” zostanie pogłębione na rekolekcjach w przyszłym roku. Wcześniej jeszcze uczestnicy rekolekcji spotkają się w Gronkowie na srebrnym jubileuszu kapłaństwa ks. Władysława Zarębczana oraz na dorocznym spotkaniu pod koniec sierpnia, w sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach.

 ks. Władysław Marian Zarębczan

 

wróć do strony głównej Rekolekcji.