Ref.
Módl się i przebaczaj
Do źródła powracaj...
Z Beskidów i Tater
Przywieje nas wiater
Do Miasta Wiecznego,
Do Rzymu naszego, Do Ojca Świętego
Zawsze obecnego.

 

1) Zawsze na nas liczysz, choć różnie to bywa...
Tego sobie życzym, by wiara nas żywa
Razem jednoczyła na tej naszej ziemi,
Którą całym sercem szczerze miłujemy.

 

2) Ty, coś Jana Pawła cudem ocaliła,
Bądź i dzisiaj dla nas obroną i siłą.
Ludźmierska Gaździno, Tatrzańska Królowo,
Broń nas od zwątpienia, w nadziei zachowaj.

 

3) Góralska swoboda ku Bogu wzniesiona,
Ku dobru człowieka sercem przepełniona.
Umocnieni słowy Janapawłowymi
Odnowim oblicze, oblicze tej ziemi.

 

Autorem słów hymnu jest o. Leon Knabit, OSB

 

Ref.
Modlitwa i miyłość
U zródła wracajom
Z Beskidu i Tater
Duchnon nami wiater
Do miasta wiecnego
Rzyma chwolebnego
Do ojc świyntego
W sercach nosonego

 

1) Wse na nos rachujys
Chć to roźniy bywo
My tego i chcemy
By wiara ta zywo
Chet nos zespolała
Na tyj rodnyj ziymi
Ftoro swojom mocom
Cłekowi siy miyni

 

2) Goralsko sleboda
Ku bogu tycono
Dlo dziedziny dobra
Miyłosciom znacono
Mowom Jana Pawła
Walniy pokrzepiyni
Wyzdajymy lico
Tyj to nasyj ziymi

 

Autorem słów jest prof. Stanisław Hodorowicz