"Watykańskie zbiliżenia wielki jubileusz w Rzymie"

Album ks. Zarębczana jest bezsprzecznie przepiękną pamiątką historycznego wydarzenia, jakie miało miejsce na początku trzeciego tysiąclecia. By nie pozostać gołosłownym, wymienię od razu rzeczowe powody, jakie skłaniają mnie do tak wysokiej oceny tego wydawnictwa: znakomite, pod względem artystycznym i merytorycznym, zdjęcia czołowego fotografa watykańskiego "L’Osservatore" Romano Arturo Mari, doskonały dziennikarsko, rzeczowy opis wydarzeń Roku Świętego Autora albumu, wreszcie całościowa koncepcja, która czyni z tego okolicznościowego tomu przyczynek do całego pontyfikatu Jana Pawła II. Ośmielę się bowiem nazwać tę książkę zapisem "jednego roku naszego Papieża", bardzo szczególnego, bo wprowadza ona, jak żadna dotąd publikacja, w cudowne szczegóły i detale ludzkiej i duchowej posługi, jaką od niemal ćwierć wieku oferuje światu "polski Papież".

Chyba jedną z największych zalet publikacji ks, Władysława Mariana Zarębczana jest uzmysłowienie nam, jak wygląda na co dzień nowy styl przewodzenia światu, zaproponowany przez naszego Papieża, jak dalece wychodzi on naprzeciw jego różnorodnym problemom, potrzebom i oczekiwaniom.
Polecam zatem gorąco książkę zupełnie wyjątkową; to nie tylko pamiątka Wielkiego Jubileuszu w Rzymie, to przede wszystkim imponująca, jedyna w swoim rodzaju panorama współczesnej działalności Kościoła i jego sternika w Watykanie. Jest to lektura wciągająca i, strona po stronie, zaskakująca, bo pisana przez człowieka i kapłana, który jest entuzjastą pontyfikatu i osoby Ojca Świętego, szczerym pasjonatem tego, co dziś dzieje się w Rzymie, i z czego czuje się dumny, nie mniej niż my wszyscy

– Wojciech Wierzewski, "Zgoda", Chicago 2002.

"Wielki pontyfikat Jana Pawia II w sposób naturalny inspirował zarówno do utrwalania śladów działalności Papieża, jak i interpretowania jego przesłania dla współczesnych mu oraz potomnych. W tym nurcie bogatej historiografii papieskiej istotne miejsce zajmuje praca ks. Władysława Mariana Zarębczana, będąca kronikarskim zapisem obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Książka, co warto zaznaczyć na wstępie, niezmiernie potrzebna, bo przypominająca, porządkująca i systematyzująca wiele doniosłych wydarzeń związanych z wejściem chrześcijan w trzecie tysiąclecie. Można bez ryzyka popełnienia błędu stwierdzić, iż bez tej pracy i wysiłku jej Autora zrozumienie doniosłości, bogactwa i wielowymiarowości obchodów Roku Świętego 2000 byłoby znacznie trudniejsze"

– Prof. Piotr Majer, Olsztyn.