"PAN MÓJ I BÓG MÓJ"

”Tym, którzy się za mnie modlą” to dedykacja w mojej kolejnej książce.

”Inspiracją do napisania tych rozważań stał się ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary, który ma być okresem szczególnej refleksji i odkrywania wiary na nowo. Książka chce służyć pomocą w tym względzie. Prezentowane w niej biblijne postaci, proponują czytelnikowi przeżywanie ich wiary jako doświadczania miłości Pana, który chce być obecny w naszej codzienności. W tej perspektywie, przyglądamy się Maryi – Mistrzyni wiary, św. Józefowi, Apostołom – Piotrowi, Jakubowi, Filipowi, Tomaszowi i Pawłowi – oraz Szczepanowi i Marii Magdalenie, ich drodze wiary, która dojrzewa w spotkaniu z Jezusem. Niewątpliwie, symbolicznym może być w tym względzie wszystkim nam znany epizod wyznania wiary przez Tomasza Apostoła: ”Pan mój i Bóg mój”, owoc spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Właśnie słowami tego wyznania została zatytułowana niniejsza książka.

Niech ta książka będzie zachętą i pomocą, aby w Roku Wiary na nowo odkryć radość kontaktu z Chrystusem, życia w łączności z Nim, który jest ”drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), który za nas umarł na krzyżu i zmartwychwstał, chcąc, byśmy stali się uczestnikami jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią oraz jego chwały w niebie. W konsekwencji niech rozważania ks. Prałata Zarębczana przyczynią się do tego, by nasze bytowanie na ziemi stawało się coraz bardziej twórczym i owocnym w wymiarze prawdziwego dobra oraz ubogacenia siebie i innych w autentyczne wartości, a tym samym włączyło nas w dynamizm dzieła skutecznej ewangelizacji” - kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (Seminariów i Instytucji Naukowych), wprowadzenie do książki „Pan mój i Bóg mój” .

ks. dr hab. Władysław Marian Zarębczan

wróć do strony głównej Publikacji.