"Doświadczenie mistyczne Faustyny Kowalskiej"

W Kościele Chrystusa nigdy nie brakowało ludzi, którym dane było doświadczyć w wyjątkowy sposób bliskości Boga, Jego obecności i miłości. Takich ludzi nazywamy mistykami. Otrzymują oni dary polegające na szczególnym i głębokim przeżywaniu zjednoczenia z Nim i poznania rzeczywistości nadprzyrodzonej. Nikt nie jest w stanie sam sobie zasłużyć na łaskę mistycznych przeżyć. Bóg udziela ich komu chce i w takiej mierze, w jakiej zechce. Te doświadczenia, niemożliwe do wywołania ludzkim wysiłkiem, trudne są do opisania ludzkim językiem. Osobom wybranym przez Boga, które doznały doświadczeń mistycznych, brakuje odpowiednich pojęć, by je opisać. Do mistyków należeli wielcy święci, m.in.: apostołowie Piotr i Paweł, Jan Ewangelista, Augustyn z Hippony, Franciszek z Asyżu, Teresa Wielka, Jan od Krzyża, Ojciec Pio.

Książka “Doświadczenie mistyczne Faustyny Kowalskiej” to druga rozprawa doktorska, tym razem z teologii, ks. Władysława Mariana Zarębczana, która ukazała się drukiem. Opowiada o niezwykłych przeżyciach mistycznych, znanej na całym świecie apostołki Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna prowadziła szczegółowy zapis swoich przeżyć w słynnym ”Dzienniczku”. Opisała w nim stany mistyczne jakich doznawała, przede wszystkim liczne wizje i objawienia. Dotyczyły one między innymi namalowania obrazu ”Jezu ufam Tobie”, Koronki do Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia, ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego, szerzenia kultu Miłosierdzia i obietnic z nim związanych, oraz powołania do życia nowego dzieła w Kościele, które by podjęło zadanie głoszenia i wypraszania miłosierdzia dla całego świata. W swym ”Dzienniczku” św. Siostra Faustyna opisała również otrzymane dary bilokacji, stygmatów ukrytych, czytania w duszach ludzkich, proroctwa, mistycznych zaręczyn i zaślubin.


”Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej Faustyny. A jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą (Dz. 613). A jeśli szczerym sercem odpowie „Jezu, ufam Tobie!”, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków”

– Jan Paweł II, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, 7 czerwca 1997.

 

Książka ta dostęna jest w języku włoskim.