XV ŚWIATOWE REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE – RZYM 2013

 

NA WAS ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ.

Jan Paweł II

Zakopane 1997 - Ludźmierz 2000

 

Wychowanie sumienia - naucza Katechizm Kościoła Katolickiego - jest zadaniem na całe życie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty, chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. Tylko człowiek postępujący zgodnie z sumieniem może być człowiekiem nadziei, gdyż nadzieja płynie z uznania prawdy o naszym postępowaniu oraz o naszej postawie moralnej. Tylko człowiek prawego sumienia jest w stanie konsekwentnie wybierać drogę błogosławieństwa i życia. Aby to wszystko mogło się dokonać, konieczna jest coraz większa świadomość, że autentyczne oblicze dobra i prawdy odnaleźć można jedynie w Chrystusie Odkupicielu.

”Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać” - Johann Wolfgang Goethe

”Miej sumienie, które cię nie gryzie, a zawsze będziesz mieć w sobie radość” - Tomasz z Kempis

”Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość” - Bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

 

Przyjedź do Rzymu, gdzie razem z bracią góralską z różnych stron świata zadumamy się nad problemem wychowania ludzi sumienia, jakże potrzebnych współczesnemu światu. Nasze XVI Światowe Rekolekcje Podhalańskie odbędą się w dniach od 4 do 9 marca 2013 roku, w Ośrodku Rekolekcyjnym „Fraterna Domus” w Rzymie.

Serdecznie zapraszam!

 

ks. Władysław Marian Zarębczan

 

Podczas XVI Światowych Rekolekcjach Podhalańskich odprawimy Mszę św. przy grobie bł. Jana Pawła II w Watykanie oraz odwiedzimy jego następcę, Benedykta XVI. Będziemy także w pięknym barokowym kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, gdzie znajduje się grób i cela św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie już, jeden dzień naszych rekolekcji spędzimy poza Rzymem.

W tym roku odwiedzimy starożytne miasto Anxanum – Lanciano, położone w Abruzji w środkowych Włoszech. Tam właśnie miał miejsce pierwszy i najważniejszy dla Kościoła katolickiego - Cud Eucharystyczny. Cud ten wydarzył się w VIII wieku. Po dokonanej konsekracji hostia stała się Ciałem, a wino przemieniło się w żywą Krew, krzepnąc w różnej wielkości grudki. Badania wykazały, że Ciało jest prawdziwym ciałem, a Krew - prawdziwą krwią. Złożenie hołdu w tym miejscu będzie dla nas szczególnym wyróżnieniem.

W miejscowej katedrze Madonna del Ponte, wybudowanej w XI wieku z łuków mostu Dioklecjana, odprawimy Mszę św., a następnie będziemy podziwiać bogate zabytki Lanciano, m.in. historyczne centrum oraz kościoły w stylu romańskim i gotyckim: Matki Bożej Większej, ozdobionej portalami Francesco Petriniego, św. Augustyna, św. Łucji i św. Mikołaja.

Z Lanciano udamy się do sanktuarium w Manopello, w którym znajduje się chusta św. Weroniki, a na niej widoczny jest wizerunek Chrystusa. Kilka lat temu Sanktuarium to odwiedził Ojciec Święty Benedykt XVI, który przypominiał, że ”szukanie oblicza Jezusa powinno być pragnieniem wszystkich chrześcijan”.

Konferencje w tym roku wygłoszą: o. Leon Knabit O.S.B. oraz prof. Zbigniew Formella, S.D.B. Specjalnym gościem naszych rekolekcji będzie ks. Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski i jeden z bliskich współpracowników bł. Jana Pawła II. Nie zabraknie też polskich hierarchów i kapłanów pracujących w Watykanie oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i świata kultury.

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie przyjazdu do 20 lutego 2013 r.

Adres kontaktowy:

  Kazimierz Zarębczan

Gronków 218

34-400 Nowy Targ

tel: 18/2656168

fax: 182644802

kom. 0607167710

e-mail: k.zarebczan@abpi.pl