XXI Światowe rekolekcje podhalańskie w la salette

Zobacz galerię zdjeć.

Na Podhale powrócili uczestnicy XXI Światowych Rekolekcji Podhalańskich. W tym roku odbyły się one w cudownym sanktuarium maryjnym w La Salette, w Alpach francuskich, położonym na wysokości 1820 metrów n.p.m. w terminie 22.04.2018 -27.04.2018 r. W tym miejscu w roku 1846 Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom płacząc nad obojętnością ludzi, nieposłuszeństwem wobec Boga i lekceważeniem Kościoła i sakramentów. Tradycyjnie, najliczniejszą grupę wśród uczestników rekolekcji stanowili Polacy, ale byli też nasi rodacy żyjący w Niemczech, Austrii i Francji.

Na granicy włosko-francuskiej, grupę jadącą autokarem z Polski, spotkała przykra niespodzianka. Autokar został zatrzymany do kontroli, co właściwie już od wielu lat się nie zdarzało. Do autokaru w pełnym umundurowaniu weszli żandarmi francuscy i rozpoczęli sprawdzanie pasażerów od o. Leona Knabita i ks. Władysława Zarębczana. Kiedy  zorientowali się, że granicę przekraczają pielgrzymi polscy zezwolili na kontynuowanie podróży. Po krótkiej przerwie udało się  ruszyć w dalszą drogę. Po przejechaniu około 100 m okazało się, że … dalsza  jazda jest niemożliwa, ponieważ lewicowi działacze włoscy i francuscy zablokowali granicę, urządzając manifestację poparcia dla imigrantów przybywających do Europy. „Nie po to się bili nasi ojcowie – powiedział młody aktywista włoski – żeby teraz kontrolować na granicach imigrantów. Oni mają prawo iść gdzie chcą i robić co chcą”. 

Nasza polska grupa była zaskoczona taką postawą protestujących członków Unii Europejskiej, która boryka się z problemem setek tysięcy imigrantów z innych kontynentów, w Europie szukających polepszenia swojego statusu życia.

Oczekując na przejazd pielgrzymi spędzili na granicy prawie 3 godziny. Nic więc dziwnego, że do La Salette grupa rekolekcyjna przybyła już nocą. Dopiero na drugi dzień można było podziwiać majestat gór i piękno miejsca do którego przyprowadziła górali Maryja. Wokół sanktuarium leżała jeszcze ponad metrowa warstwa śniegu i nie wszędzie można było się poruszać.

W związku z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości tematyką tegorocznych rekolekcji  był „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Jako Polacy, rekolekcjoniści  wspólnie dziękowali  Bogu za to, że sto lat temu, po 123 latach niewoli i rozbiorów, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, nasza Ojczyzna odzyskała wolność i niepodległość.

Uczestnicy rekolekcji wysłuchali  trzech wykładów: „Bóg naszych ojców i dziś jest z nami” (o. Leon Knabit, O,S.B.), „Honor i jego rola w naszym życiu”(ks. dr hab. Władysław Marian Zarębczan), Ojczyzna w myśli wybitnych Polaków” (ks. Jacek Styrczula, S.D.B.).

Jak zwykle w programie rekolekcji zaplanowano czas na  panel dyskusyjny, który poprowadził ks. dr hab. Władysław Zarębczan. W grupach dyskutowano nad następującymi zagadnieniami:  Na czym polega miłość do Boga i człowieka? Dlaczego tak trudno jest nam zrozumieć, poczuć miłość Boga? Z Bogiem czy bez Boga? Dylematy współczesnego świata. Dlaczego tylu ludzi odchodzi od Boga? Co się zmieniło? Zagubiona cnota honoru - Czy honor jest wartością, do której można się dziś odwołać w kulturze, w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym? Jeśli nie, to co się stało z tą wartością? Co znaczy w dzisiejszych czasach miłość do ojczyzny? Po co i jak uczyć patriotyzmu? Znaczenie patriotyzmu w dzisiejszych czasach, czy jest on równie ważny dla nas  jak dla naszych ojców? Kim dzisiaj  jest patriota? Burzliwa dyskusja w grupach to ulubiona przez wszystkich część rekolekcji. Podsumowanie i budujące wnioski z prac grup dyskusyjnych zostały zaprezentowane wszystkim na ogólnym forum rekolekcji.

Niezwykłych przeżyć dostarczyło uczestnikom rekolekcji nabożeństwo dziękczynno-błagalne za Polskę oraz całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej ojczyzny. Inicjatywa ta spotkała się z powszechną aprobatą. Padła propozycja, aby na kolejnych spotkaniach, czuwanie nocne na stałe wpisać w program rekolekcji. Równie piękny i wzruszający okazał się koncert literacko-muzyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski, w wykonaniu  muzykantów, pod kierownictwem Zbyszka Wałacha z Istebnej. Wraz z zaproszonymi gośćmi przebywającymi w sanktuarium w La Salette,  rekolekcjoniści wysłuchali kilkunastu pieśni oraz utworów o tematyce patriotycznej, autorstwa polskich poetów i pisarzy.

Nie sposób pominąć także procesji ze świecami do miejsca objawień Matki Bożej w La Salette. Na osobną uwagę zasługuje pielgrzymka do Ars-sur-Formans, miejsca związanego z działalnością wielkiego świętego, patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianneya. W tamtejszej bazylice odprawiono Mszę św. oraz  była możliwość zwiedzenia skromnego domu, w którym święty kapłan spędził 41 lat swojego życia. Słynął on z niezwykłego daru odczytywania ludzkich sumień i rozpoznawania spraw życia duchowego swoich parafian i pielgrzymów garnących się do niego z całej Francji i z innych krajów europejskich jak również znanego z niebywałej wytrwałości w spowiadaniu. Duchowny w  konfesjonale spędzał po 13-17 godzin dziennie. Pociągnął swoim przykładem i charyzmą  do Chrystusa całą swoją parafię. Kiedy przybył do Ars, do kościoła chodziło zaledwie parę osób. Po kilku latach jego ciężkiej pracy, modlitwy i umartwienia, wszyscy parafianie, od najmłodszych dzieci aż po staruszków, codziennie uczestniczyli we Mszy św. Przykre, że po 160 latach, do kościoła w Ars … znowu chodzi tylko niewielka grupa jej mieszkańców.  

Reasumując, rekolekcje w La Salette stały się świetną okazją do radosnego świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, a także dobrą okazją do refleksji nad darem wolności oraz nad aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoi współczesne pokolenie Polaków. Następne, XXII Światowe Rekolekcje Podhalańskie, jeśli Bóg pozwoli, odbędą się w 2019 r. w Ostrej Bramie w Wilnie. Już dziś serdecznie na nie zapraszają organizatorzy.

ks. dr hab. Władysław Marian Zarębczan

 

Autor zdjęć: Jan Hodorowicz