48 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

 

Foto-relacja Jerzy Kosiuczenko.

Foto-relacja Beata Szkaradzińska.

Rokrocznie w drugiej połowie sierpnia Zakopane gości zespoły folklorystyczne z całego świata. Pod Tatrami rozbrzmiewa muzyka i śpiew górali, którzy swoim bogactwem kulturowym dzielą się zarówno z mieszkańcami Podhala jak i z odwiedzającymi Zakopane i okolice turystami z kraju i z zagranicy. Podziwiamy przepiękne tańce ludowe najlepszych w swoich krajach formacji tanecznych

W niedzielę 21 sierpnia 2016r. w namiocie festiwalowym na Równi Krupowej nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu przez włodarzy miasta: Burmistrza Leszka Dorulę, Wiceburmistrzów Agnieszkę Nowak-Gasienicę oraz Wiktora Łukaszczyka. Gospodarz miasta w swoim i mieszkańców Zakopanego imieniu powitał delegacje wszystkich zespołów w tradycyjny polski sposób chlebem i solą. Koncert inauguracyjny został poprzedzony tradycyjnym już koncertem plenerowym, tym razem na Gubałówce, uroczystą, koncelebrowaną Mszą świętą w kościele św. Krzyża oraz przemarszem korowodu tancerzy, muzyków i śpiewaków przez ulice miasta.

Do niewątpliwych atrakcji festiwalu należą odbywające się już od kilku lat plenerowe koncerty uczestników przeglądów festiwalowych . Dotychczas zespoły można było podziwiać w takich miejscach jak Morskie Oko czy Kasprowy Wierch. Tym razem festiwalowe nuty rozbrzmiewały nad Zakopanem z grzbietu Gubałówki.

Ale jak to w naszej góralskiej tradycji, kulturze jest przyjęte i co w swoim przemówieniu otwierającym festiwal podkreślał gospodarz miasta Leszek Dorula - ważne jest, aby w każdych okolicznościach dbać o podtrzymywanie tradycji, kultury i wiary naszych przodków. Tak wiec również w Zakopanem uczestnicy festiwalu swoje kroki skierowali do kościoła, gdzie w wielokulturowej wspólnocie razem z duchownymi wznosili swoje modlitwy o błogosławieństwo dla uczestników festiwalu.

Eucharystii w zakopiańskiej świątyni przewodniczył pracujący od ponad 30 lat w Watykanie góralski duchowny rodem z Gronkowa, władający kilkoma językami, charyzmatyczny prałat, okrzyknięty festiwalowym kapelanem, ks. dr hab. Władysław Zarębczan.

Niezwykle uroczystą Mszę świętą poprzedziło krótkie powitanie proboszcza zakopiańskiej parafii ks. Mariusza Dziuby oraz wystąpienie burmistrza Leszka Doruli. Najważniejszym przesłaniem dla uczestników nabożeństwa były jakże ważne słowa homilii głównego celebransa ks. Zarębczana mówiące miedzy innymi o tym, że w dzisiejszym świecie musimy szukać tego co nas łączy a nie tego co nas dzieli. Ksiądz prałat znany jako znawca i wielki sympatyk folkloru gór podkreślał, że muzyka, taniec, śpiew, strój to wartości uniwersalnego języka sztuki, który sprawia, że mimo różnych języków ojczystych, tradycji, odrębnej kultury a nawet różnych religii, mamy poczucie jedności. To nasza siła, która sprawia, że bierzemy się za ręce, uśmiechamy się do siebie i dzielimy się naszą radością. Dziękując uczestnikom festiwalu za tak wspaniałe święto w Zakopanem, którego są współtwórcami, ks. Władysław akcentował, że jest to tak naprawdę święto piękna, święto jedności i święto pokoju. Ks. prałat powiedział o różnych wymiarach piękna. Przypomniał również słowa ulubionego papieskiego poety, Cypriana Kamila Norwida, mówiącego o tym, że piękno jest po to, aby zachwycało a praca jest po to, by się zmartwychwstało. Nie zabrakło również naszych góralskich przykładów, w tym popularnego określenia: ”telo piykny co cud”. Padły słowa o konieczności przezwyciężania własnych słabości, o możliwości dzielenia się z drugim człowiekiem wszystkim: ciepłym słowem, uściskiem ręki, uśmiechem, poświęconym czasem, dobrem.

Ks. dr hab. Władysław Zarębczan, pracownik Watykańskiej Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów pozdrowił uczestnikow tegorocznego festiwalu w 9 językach: angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, tureckim, bulgarskim, rumuńskim, słowackim i polskim, za co, obok niezwykle istotnych poruszanych w nim treści, został nagrodzony gromkimi brawami. Członkowie zespołów z różnych części świata brali aktywny udział w inaugurującej festiwal Mszy świętej, podczas modlitwy wiernych przygotowanej w wielu językach, kolejnych czytań, procesji z darami i uroczystej oprawy muzycznej Eucharystii. Udział w liturgii członków zespołów podkreśliły wyjątkowość i szczególny charakter nabożeństwa. Do osobliwości wspomnianej Mszy świętej zaliczyć należy bezspornie pieśń ludową izopolifoniczną wykonaną przez kobiecą grupę z Albanii. Albański folklor izopolifoniczny został proklamowany arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości i wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Po zakończonej Mszy świętej zespoły w barwnym korowodzie przemaszerowały ulicami miasta zachwycając obserwujących ich turystów i mieszkańców Zakopanego muzyką, śpiewem i tańcem. Wielokolorowe stroje, rozradowane twarze uczestników festiwalu, nastroiły pozytywnie Zakopane na długo.

Walerian Tatar-Topór